वडा नं. ३

वडाध्यक्ष: चन्द्रमान कुमार राई

फोन नं: ९८६३८५३४९३

वडा सदस्यहरु:

खुल्ला महिला सदस्य: विमला राई

फोन नं: ९८६१९०४४८०

दलित महिल सदस्य: पम्फा परियार

फोन नं: ९८६७५५६९८८

सदस्य: मदन कुमार राई

फोन नं: ९७४१४०६२६९

सदस्य: सुख देव राई

फोन नं: ९८६६७८८७४९

कर्मचारी विवरण:

नाम: विदुर आचार्य

पद: वडा सचिव

फोन नं: ९८६२८६७८५६९

नाम: कमलध्वज राई

पद: सहायक कर्मचारी

फोन नं: ९८६१०२८९६१

नाम: राम बहादुर खत्री

पद: कार्यालय सहयोगी

फोन नं: ९८६६७९२७२३

वडा नं ३ देखि गाउँपालिकाको कार्यालयसम्मको दुरी: ४ कि.मि.

 

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयहरुको GPS लोकेशन ।

क्र.स. वडा नं स्थान कार्यालय ल्याटिटय्यूड् लँङ्गिटय्यूड्
चिसापानी गाउँपालिकाको कार्यालय २६.९८१२८६ ८६.८८४६२१
देविस्थान वडा  नं १ को कार्यालय २६.९३६१६७ ८६.८९५४९९
बोपुङ वडा नं २ को कार्यालय २६.९६१९९४ ८६.९५२५६३
काहुले वडा नं ३ को कार्यालय २६.९९६१८२ ८६.९११४५२
डम्बर्खुशिवालय वडा नं ४ को कार्यालय २७.००९३३९ ८६.९३७३२१
चिसापानी वडा नं ५ को कार्यालय २६.९८२६७५ ८६.८८८०११
दिप्लुङ वडा नं ६ को कार्यालय २६.९७२६९४ ८६.८६१४७७