वडा नं. ४

वडाध्यक्ष: विदुरमान राई

फोन नं:

वडा सदस्यहरु:

महिला सदस्य: शान्तीकला राई

फोन नं: ९८६०२६७७०६

दलित महिला सदस्य: अम्बि नेपाली

फोन नं: ९७४३०४००२०

सदस्य: अम्बर रोइला

फोन नं: ९८६२८०६५८४

सदस्य: गोविन्द थापा

फोन नं: ९८६२९३४९९८

कर्मचारी विवरण:

नाम: कृष्ण कुमार कटुवाल

पद: खरिदार/ वडा सचिव

फोन नं: ९८४२९९०५८५

नाम: कमला खड्का

पद: कार्यालय सहयोगी

फोन नं: ९८६९३११८५४

वडा नं ४ देखि गाउँपालिकाको कार्यलयसम्मको दुरी: १५ कि.मी.

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयहरुको GPS लोकेशन ।

क्र.स. वडा नं स्थान कार्यालय ल्याटिटय्यूड् लँङ्गिटय्यूड्
चिसापानी गाउँपालिकाको कार्यालय २६.९८१२८६ ८६.८८४६२१
देविस्थान वडा  नं १ को कार्यालय २६.९३६१६७ ८६.८९५४९९
बोपुङ वडा नं २ को कार्यालय २६.९६१९९४ ८६.९५२५६३
काहुले वडा नं ३ को कार्यालय २६.९९६१८२ ८६.९११४५२
डम्बर्खुशिवालय वडा नं ४ को कार्यालय २७.००९३३९ ८६.९३७३२१
चिसापानी वडा नं ५ को कार्यालय २६.९८२६७५ ८६.८८८०११
दिप्लुङ वडा नं ६ को कार्यालय २६.९७२६९४ ८६.८६१४७७