FAQs Complain Problems

वडा नं २ को प्रोफायल

क्षेत्रफल(२०६८): ३४.७८ वर्ग कि.मि.
विद्यालय(सरकारी/ सामुदायिक)

 • श्री सिहंदेवि मा.वि. बोपुङ्ग
 • श्री जनज्योति नि.मा.वि., तिनदिऊँ
 • श्री विजय प्रा.वि., वालिङ
 • श्री सिर्जनात्मक प्रा.वि., हिउराङ
 • श्री सारदा प्रा.वि., सोभिङ
 • श्री चण्डेश्वरी प्रा.वि., खैला
 • श्री पञ्चकण्या प्रा.वि., मेहलडाँडा
 • श्री पञ्चकण्या प्रा.वि., आहालडाँडा
 • श्री कण्याछागा प्रा.वि., खर्वोनी

धार्मिक पर्यटकिय स्थल

 • सिहंदेविस्थान
 • आहाले गुफा
 • पर्यटकीय क्षेत्र
 • सोकोपो डाँडा

मूख्य सडकको विवरण:

 • खैला चदुवा वाक्सिप मोटर बाटो (१.५४ कि.मि.)
 • वाडाङ तिनदिऊँ उ.स. जन्तेढूङ्गा (१.१७ कि.मि.)
 • हात्तीखर्क तुम्पराङ तुन्तुलुङ ख्याङटाङ बाक्सिप मोटर बाटो (१.४८ कि.मि.)
 • मोटे आहाल मोटर बाटो निर्माण(१.०८ कि.मि.)
 • बोपुङ काहुले सडक निर्माण योजना (१७.२० कि.मि.)
 • बालङखा बोपुङ बुवाजोरघाट सडक निर्माण (३.५० कि.मि.)

 

Population: 
२५५५ (२०६८)
Ward Contact Number: 
९८६२५५८७६२