FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति: 05/02/2021 - 07:35
, , , , , ,

मिति २०७५/०३/१९ यस जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको प्रथम सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सुसम्पन्न गरियो। यस कार्यक्रममा आ.व. २०७४/०७५ मा भएका यस गाउँपालिकामा भएका विभिन्न योजनाहरुका गतिविधिका बारेमा जानकारी दिँदै माननिय अध्यक्ष ज्यू श्री शंखर बहादुर राईले उपस्थित जनसमुदायहरुलाई प्रष्टाउनु
भयो।

मिति: 07/07/2018 - 11:54
सार्वजनिक फोटो २, सार्वजनिक फोटो १, सार्वजनिक फोटो ३

Pages