FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
यादव भण्डारी यादव भण्डारी कार्यकारी अधिकृत प्रशासन jantedhungarmo@gmail.com 9855063519
चित्र प्रसाद गुरागाँई चित्र प्रसाद गुरागाँई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन cpguragain75@gmail.com 9852846900
विदुर आचार्य विदुर आचार्य ना.सु प्रशासन तथा स्टोर फाँट biduracharya213561@gmail.com 9862867856
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी लेखापाल narayanadhikari794@gmail.com ९८५२८४९७७५
नगेन्द्र शाह भुकम्प प्राविधिक ९८६३६५३०७५
अरुण कुमार शर्मा शिक्षा संयोजक शिक्षा शाखा ९७४३००१४४२
पवित्रा खड्का पवित्रा खड्का स.म.वि.नि. महिला तथा बालबालिका शाखा ९८४३८५१५७०