FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
यादव भण्डारी यादव भण्डारी कार्यकारी अधिकृत प्रशासन jantedhungarmo@gmail.com 9855063519
पवन राज पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ppokhrel100@gmail.com ९८५२८४६९०४/९८५१०६०१५०
चित्र प्रसाद गुरागाँई चित्र प्रसाद गुरागाँई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन cpguragain75@gmail.com 9852846900
गिरिराज भट्टराई गिरिराज भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन jantedhungarmo@gmail.com 9852846900
नारायण प्रसाद पाण्डे शिक्षा संयोजक शिक्षा शाखा pandeynprasad@gmail.com ९८४३८३५१८५
विदुर आचार्य विदुर आचार्य ना.सु प्रशासन तथा स्टोर फाँट biduracharya213561@gmail.com 9862867856
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी लेखापाल narayanadhikari794@gmail.com ९८५२८४९७७५
पुकार तामाङ्ग ई.पुकार तामाङ्ग सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार ito.jantedhungamun@gmail.com 9862571811
मेनुका पाण्डे सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार ito.jantedhungamun@gmail.com ९८४९७८९०१०
ई.धन बहादुर शाह ई.धन बहादुर शाह इन्जिनियर प्राविधिक शाखा shahdhanbahadur4@gmail.com ९८४८९९०७६८
नगेन्द्र शाह भुकम्प प्राविधिक ९८६३६५३०७५
धन प्रसाद फयल ना.सु प्रशासन / सूचना अधिकारी ९८४२०९७४४९
अरुण कुमार शर्मा शिक्षा संयोजक शिक्षा शाखा ९७४३००१४४२
रघुनाथ दास रघुनाथ दास सव इन्जिनियर प्रविधिक raghu.rbj@gmail.com 9842877473
पवित्रा खड्का पवित्रा खड्का स.म.वि.नि. महिला तथा बालबालिका शाखा ९८४३८५१५७०
शोभा खड्का शोभा खड्का कम्प्युटर अपरेटर विविध khadkashova53@gmail.com ९८६२२९७९२२
अमृत चुनारा अमृत चुनारा प्राविधिक सहायक amritchunara2057@gmail.com 9866107413
सुवास श्रेष्ठ सह लेखापाल लेखा subashshrestha613@gmail.com ९८५२८४९८७७
प्रजिन श्रेष्ठ अ.स.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४०९७५०९०
संयोक राई अ.स.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४२३४९३०१
सरिता राई अ.स.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४०५०२२४३
बलराम राई बलराम राई पुस्तकालय सहायक ९८६१२३५४६४
खड्ग बहादुर राई खड्ग बहादुर राई कार्यलय सहयोगी rkhadga84@gmail.com ९८४०४८३४१६
बिकेश पुरी बिकेश पुरी कार्यलय सहयोगी ९८६२८२१५१८
सन्तोष खड्का सन्तोष खड्का कार्यलय सहयोगी ९८४३८६४२३८