FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यवसाय दर्ता नमुना फारम ०७८/०७९ 08/14/2022 - 16:58 PDF icon अनुसूची - १ व्यवसाय दर्ता-नविकरण निवेदन फाराम.pdf
किसान सूचीकरण फारम ७९-८० 08/14/2022 - 16:55 PDF icon किसान सुचिकारण फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा नविकरणका लागि फारम ७८/७९ 07/25/2021 - 06:44 PDF icon सामाजिक सुरक्षा नविकरण_0.pdf
का.स.मू फारम ७८/७९ 07/15/2021 - 15:09 PDF icon का.स.मु फारम.pdf
सम्पति विवरण फारम ७८/७९ 07/15/2021 - 15:07 PDF icon Sampati_Form.pdf
दरखास्त फारम ७८/७९ 05/02/2021 - 17:55 PDF icon जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका फाराम.pdf
घटना दर्ता प्रमाण पत्र। ७७/७८ 05/02/2021 - 07:40 PDF icon जन्म दर्ता प्रमाण पत्र, PDF icon मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र, PDF icon बिबाह दर्ता प्रमाण पत्र, PDF icon बसाँई सराई प्रमाण पत्र
लाभग्राहीको लगत स्थानान्तरण सम्बन्धमा ७५/७६ 06/09/2019 - 13:47 PDF icon लाभग्राहीको लगत स्थानान्तरण सम्बन्धमा
परिवारको लगत फाराम ७५/७६ 06/09/2019 - 13:33 PDF icon परिवारको लगत फाराम
बसाईँ सराईँको लगत हस्तान्तरण फारम ७५/७६ 06/09/2019 - 13:22 PDF icon बसाईँ सराईँको लगत हस्तान्तरण फारम

Pages