FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्थानीय तहका जनप्रतिनीधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि तालिम।

यस जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा मिति २०७५/०३/०७ देखि मिति २०७५/०३/०९ गते श्थानीय तहका जनप्रतिनीधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम दिएको केही तस्विरहरु।

Pages